Termeni și condiții

Termeni și condiții

  1. DEFINIȚII

  1.1. Site-ul www. redacom.ro este proprietatea S.C. Redacom SERV S.R.L. (denumită în continuare ,, redacom.ro”), cu sediul social în Satu-Mare Str Retezat Nr 47 ,.

  1.2. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

Site Reprezintă modalitatea de a face cunoscute produsele și serviciile oferite de „redacom.ro” prin accesarea și utilizarea acestuia; termenul ,,site” include toate diviziunile, rubricile, articolele, secțiunile derivate și conținutul lor;
Utilizator Reprezintă orice persoană fizică sau juridică, care accesează Site-ul în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Condițiile de Utilizare ale acestuia, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare; prin accesarea Site-ului orice persoană se poate documenta cu privire la produsele și serviciile oferite de  redacom.ro;
Client Reprezintă persoana care accesează Site-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Condițiile de Utilizare ale prezentului Site, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;
Utilizare abuzivă Reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii societății Redacom SERV SRL;
Conținutul Site-ului Are în vedere toate informațiile incluse în site și prezentate sub formă de text, date, software, fișiere (audio sau video), imagini plastice/statice, elemente de grafică WEB, grafice, simboluri/grup de simboluri, programe și orice alte materiale de informare; alte aplicații/programe/servicii care vor fi implementate pe viitor în cadrul Site-ului vor fi supuse acelorași condiții, în afară de cazul în care acestea au condiții de utilizare distinct formulate.

 

1.3. Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, accesarea/utilizarea Site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.

1.4. Termenii și Condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului Site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii/clienții.

1.5. Prin accesarea/utilizarea Site-ului, utilizatorii/clienții consimt să respecte Termenii și Condițiile prezentate în continuare, precum și legislația aplicabilă.

1.6. În cazul în care Site-ul conține link-uri către alte site-uri, redacom.ro nu este responsabil de politica de confidențialitate a acestora și de orice alte informații prezentate pe aceste site-uri.

 1. MODALITĂȚI DE UTILIZARE

2.1. Site-ul, implicit conținutul său, aparține societății Redacom SERV, fiind protejat de legislația în vigoare privind drepturile de autor și drepturile conexe.

2.2. Prin accesarea/întrebuințarea/utilizarea Site-ului, persoanele interesate recunosc în mod expres și just că au cunoscut, au înțeles și sunt de acord cu prezentele politici privind Termenii și Condițiile de utilizare.

2.3. Întrebuințarea Site-ului de către utilizatori/clienți se face pe propria răspundere a acestora și cu luarea la cunoștință a prevederilor prezentului document.

2.4. Pentru accesarea produselor și serviciilor prezentate pe Site, este necesară completarea unui formular de contact; în acest sens, se impune ca utilizatorii să furnizeze date corecte și complete conform formularului de înregistrare și să le actualizeze atunci când apar modificări.

2.5. În cazul în care utilizatorul se înscrie cu informații incorecte sau incomplete, „redacom.ro”  își rezervă dreptul de a desființa contul acestuia și de a se opune tuturor încercărilor sale de accesare a produselor și serviciilor oferite de Site.

2.6. Este interzisă în mod expres folosirea datelor false, care nu corespund realității și care au ca urmare denaturarea conținutului acestora sau comunicările/mesajele eronate, nelegitime realizate în numele altei persoane fizice sau juridice.

2.7. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane sau a nerespectării condițiilor legale de utilizare ale site-ului,  „redacom.ro”  nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințele care ar putea apărea ca urmare a acestor nerespectări.

2.8. Orice încălcare a prezentelor condiții de utilizare, poate fi semnalată la adresa de email: office@redacom.ro.

 1. RESTRÂNGEREA/ DESFIINȚAREA DREPTULUI DE ACCESARE/UTILIZARE A SITE-ULUI

3.1. Site-ul depozitulcuferestre își rezervă următoarele drepturi, fără a avea obligația notificării prealabile:

 • dreptul de a restrânge accesul utilizatorilor Site-ului în situația în care comunicările/mesajele și orice alte informații afișate de către aceștia au un conținut ilegal, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi conexe, furnizează informații false în scopul de a induce în eroare clienții actuali/viitori, comentariile/postările au în cuprinsul lor programe/aplicații virusate ori aduc atingere reputației societății;
 • dreptul de a desființa (elimina/șterge) în orice moment oricare cont, ceea ce implică anularea accesului utilizatorului la contul său și/sau la Site (de exemplu, în cazul în care se constată încălcarea Termenilor și Condițiilor descrise în prezentul document ori se înregistrează defecțiuni de natură tehnică sau intervin incidente de securitate a informațiilor).
 1. INTERDICȚII

4.1. Este interzisă în mod absolut și expres folosirea produselor și serviciilor prezentate prin intermediul Site-ului în scopul comunicării, publicării sau transmiterii oricărui tip de informații al căror conținut încalcă ordinea publică și regulile de conviețuire socială ori au un caracter ilegal sau aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală și drepturilor conexe.

4.2. Se interzice, de asemenea, utilizarea oricărui element structural al Site-ului, iar utilizatorul care încalcă această interdicție, va fi răspunzător conform legislației în vigoare.

4.3. Transmiterea/publicarea oricăror informații/date/indicații prin intermediul tuturor mijloacelor de exprimare (text/mesaj scris, mesaj vorbit, imagini, simboluri, aplicații, fișiere audio/video), precum și alte tipuri de materiale indiferent de sursa de proveniență (publice sau private) de către orice utilizator (persoană fizică/juridică), altul decât redacom.ro, se efectuează pe răspunderea deplină și exclusivă a acestui utilizator; redacom.ro nu își asumă în niciun fel conținutul sau modalitățile de comunicare a acestor publicări și nu va răspunde pentru eventuale daune care s-ar produce ca urmare a publicărilor evidențiate mai sus.

4.4. În cazul în care se identifică pe Site informații de tipul celor menționate în art. 4.1. și 4.3., societatea își rezervă dreptul de a elimina conținutul acestora.

 1. MARCĂ ÎNREGISTRATĂ. DREPTURI DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ EXCLUSIVE

5.1. ,, redacom.ro” și alte însemne/logo-uri/simboluri constituie mărci comerciale/înregistrate ale societății Redacom SERV.

5.2. Mărcile înregistrate aparținând redacom.ro nu pot fi folosite pentru promovarea unor produse/servicii care nu au legătură cu obiectul de activitate al societății sau pentru care nu s-a obținut în prealabil o autorizație scrisă din partea societatea Redacom SERV S.R.L..

5.3. Alte mărcile comerciale care apar pe Site pot fi deținute de către redacom.ro sau se află în proprietatea partenerului/partenerilor contractual(i) al (ai) acestuia.

5.4. Conținutul Site-ului, cuprinzând toate informațiile incluse prezentate sub formă de text, date, software, fișiere (audio sau video), imagini plastice/statice/logo, elemente de grafică WEB/design, grafice, simboluri/grup de simboluri, programe și orice alte materiale de informare în legătură cu Site-ul, sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe (Legea nr. 8/1996 și actele normative conexe în vigoare) și se află în proprietatea exclusivă a „redacom.ro”, fiind drepturi rezervate.

5.5. În temeiul legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe, ,, redacom.ro” își rezervă următoarele drepturi: interzice reproducerea, distribuirea, importul/exportul, închirierea, împrumutul, modificarea conținutului Site-ului sau a oricărui element constitutiv al său, inclusiv realizarea de Site-uri similare/derivate.

5.6. Utilizatorii/Clienții au posibilitatea de a face postări cu respectarea regulilor de mai sus și cu mențiunea că nu dobândesc niciun drept/titlu/interes/avantaj asupra Site-ului, indiferent de natura acestuia.

 1. DESFĂȘURAREA DE EVENIMENTE ȘI CAMPANII COMERCIALE

6.1. Site-ul www.redacom.ro. are posibilitatea de a întreprinde campanii comerciale (informare/publicitare etc.) în orice moment și pentru orice rubrică a Site-ului, fără a fi necesar acordul prealabil al utilizatorilor în acest sens.

6.2. Modificarea/completarea/refacerea/actualizarea oricăror elemente care se află în strânsă legătură cu desfășurarea campaniilor comerciale se poate realiza oricând, nefiind necesar acordul prealabil al utilizatorilor în acest sens.

6.3. ,, redacom.ro” își rezervă următoarele drepturi, fără a fi necesar acordul prealabil al utilizatorilor:

 • de a modifica/completa/actualiza Termenii și Condițiile de utilizare ale Site-ului;
 • de a completa/reactualiza orice produs/serviciu/aplicație sau drept de folosire a acestora;
 • de a adăuga reguli/indicații/restricții cu caracter obligatoriu privind conținutul Site-ului.
 1. RESTRÂNGEREA RESPONSABILITĂȚII

7.1. ,, redacom.ro” își restrânge sfera răspunderii, fiind exclusă plata daunelor de orice fel, în cazul apariției unor situații neplăcute, cauzate de: accesarea/utilizarea Site-ului sau a oricărui element/rubrică/secțiune a acestuia, dificultatea/întârzierea în accesarea/utilizarea Site-ului, indisponibilitatea Site-ului, defecțiuni tehnice ale sistemului informatic/programelor/aplicațiilor/serviciilor Site-ului, suspendarea temporară/definitivă/parțială/totală a Site-ului, modificarea/completarea/refacearea/ștergerea materialelor publicate.

7.2. Nu este angajată răspunderea Site-ului, fiind exclusă plata daunelor de orice fel, în următoarele situații (enumerarea nu este limitativă): pierderea parțială/totală a datelor, pierderi cauzate de prezența unor programe virusate sau a unor aplicații/materiale care prejudiciază sistemul, pierderi care decurg din evenimente/fapte/împrejurări independente de voința sau influența ,, redacom.ro” și care nu puteau fi anticipate într-un termen rezonabil.

 1. NOTIFICĂRI. RECLAMAȚII

8.1. Utilizatorii/Clienții care își exprimă acordul în acest sens, pot fi notificați în scris, prin email, fax sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin telefon; de asemenea, prin accesarea Site-ului, pot afla informațiile necesare.

8.2. Modalitățile de informare ale Site-ului, fără a se limita la acestea, pot consta în: transmiterea de notificări individuale prin intermediul adresei de email/adresei poștale puse la dispoziție de către utilizator/client sau notificarea generală transmisă tuturor utilizatorilor/clienților prin publicarea de informații corecte/complete și actualizate pe Site.

8.3. Utilizatorii/Clienții pot trimite notificări/întrebări către Redacom prin intermediul adresei de email: office@redacom.ro.

8.4. Reclamațiile pot fi transmise la adresa de email: office@redacom.ro.

 1. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Site-ul www.redacom.ro este operatorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul acestui Site.

9.2. Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, utilizatorii au următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea, dreptul la notificarea operatorului privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal.

9.3. Drepturile utilizatorului/clientului se exercită prin formularea în scris a unei cereri, datată și semnată de către acesta și transmisă operatorului la adresa de email office@redacom.ro, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarea adresă poștală: Punctul de Lucru al societății Redacom SERV – comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, județul Prahova. În acest sens, utilizatorul/clientul trebuie să pună la dispoziție o adresă de corespondență pentru a i se aduce la cunoștință modalitatea de soluționare a cererii sale într-un termen rezonabil.

 1. ALTE CLAUZE

10.1. Clauza de renunțare: orice renunțare la vreuna dintre prevederile prezentului document este efectivă numai dacă aceasta se face în scris și utilizatorul/clientul este notificat în acest sens.

10.2. Anulabilitate: în situația în care autoritatea competentă în domeniu consideră că prevederile acestui document sunt invalide/ilegale sau lipsite de aplicabilitate conform legii în vigoare, parțial sau total, acestea vor fi înlocuite astfel încât scopurile Termenilor și Condițiilor de utilizare să se realizeze în condiții optime și în conformitate cu prevederile legale. Celelalte dispoziții ale prezentului document rămân valabile.

10.3. Confirmări: Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale Site-ului cuprinde în întregime acordul dintre utilizatori/clienți și scu privire la utilizarea Site-ului. Orice declarație/relatare/cerință care nu este inclusă în acest document, nu va genera obligații în sarcina operatorului sau a utilizatorilor/clienților, dacă nu a existat un acord scris prealabil încheiat între depozitulcuferestre și utilizatori/clienți.

 1. CONDIŢII GENERALE

Prezentele condiții reprezintă cadrul general în care se desfășoară activitatea de prezentare online a produselor/serviciilor oferite.

Condițiile generale cuprind următoarele secțiuni:

 • Pagina de produs
 • Politica de procesare a datelor cu caracter personal
 • Politica de cookies

PAGINA DE PRODUS

În pagina de produs utilizatorii/clienții au la dispoziție în amănunt informații despre produsul respectiv, cum ar fi: denumire completă, descriere, poze, caracteristici tehnice, documentație tehnică (fișe tehnice, instrucțiuni de montaj, manuale de utilizare etc.), dar și opiniile altor utilizatori/clienți referitoare la acest produs.

Totodată, în pagina de produs utilizatorii/clienții vor fi înștiințați despre disponibilitatea stocului, prețul (raportat la caracteristicile produsului afișat).

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție pe adresa de email office@redacom.ro.

3. EMBEDDED CONTENT

Pages on this site may include embedded content, like YouTube videos, for example. Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if you visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged-in to that website. Below you can find a list of the services we use:

FACEBOOK

The Facebook page plugin is used to display our Facebook timeline on our site. Facebook has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from Facebook and your IP is not sent to a Facebook server until you consent to it. See their privacy policy here: Facebook Privacy Policy .

TWITTER

We use the Twitter API to display our tweets timeline on our site. Twitter has its own cookie and privacy policies over which we have no control. Your IP is not sent to a Twitter server until you consent to it. See their privacy policy here: Twitter Privacy Policy .

YOUTUBE

We use YouTube videos embedded on our site. YouTube has its own cookie and privacy policies over which we have no control. There is no installation of cookies from YouTube and your IP is not sent to a YouTube server until you consent to it. See their privacy policy here: YouTube Privacy Policy.

CONSENT CHOICE

We provide you with the choice to accept this or not, we prompt consent boxes for all embedded content, and no data is transferred before you consented to it.

The checkboxes below show you all embeds you have consented to so far. You can opt-out any time by un-checking them and clicking the update button.

 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
4. COOKIES

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymized tracking data to third party applications like Google Analytics. Cookies generally exist to make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the help section of your browser.

NECESSARY COOKIES (ALL SITE VISITORS)
 • cfduid: Is used for our CDN CloudFlare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. See more information on privacy here: CloudFlare Privacy Policy.
 • PHPSESSID: To identify your unique session on the website.
NECESSARY COOKIES (ADDITIONAL FOR LOGGED IN CUSTOMERS)
 • wp-auth: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_logged_in_{hash}: Used by WordPress to authenticate logged-in visitors, password authentication and user verification.
 • wordpress_test_cookie Used by WordPress to ensure cookies are working correctly.
 • wp-settings-[UID]: WordPress sets a few wp-settings-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
 • wp-settings-[UID]:WordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
5. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA

If you are not a registered client for our site, there is no personal information we can retain or view regarding yourself.

If you are a client with a registered account, your personal information can be accessed by:

 • Our system administrators.
 • Our supporters when they (in order to provide support) need to get the information about the client accounts and access.
6. THIRD PARTY ACCESS TO YOUR DATA

We don’t share your data with third-parties in a way as to reveal any of your personal information like email, name, etc. The only exceptions to that rule are for partners we have to share limited data with in order to provide the services you expect from us. Please see below:

ENVATO PTY LTD

For the purpose of validating and getting your purchase information regarding licenses for our theme, we send your provided tokens and purchase keys to Envato Pty Ltd and use the response from their API to register your validated support data. See the Envato privacy policy here: Envato Privacy Policy.

TICKSY

Ticksy provides the support ticketing platform we use to handle support requests. The data they receive is limited to the data you explicitly provide and consent to being set when you create a support ticket. Ticksy adheres to the EU/US “Privacy Shield” and you can see their privacy policy here: Ticksy Privacy Policy.

7. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

When you submit a support ticket or a comment, its metadata is retained until (if) you tell us to remove it. We use this data so that we can recognize you and approve your comments automatically instead of holding them for moderation.

If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

8. SECURITY MEASURES

We use the SSL/HTTPS protocol throughout our site. This encrypts our user communications with the servers so that personal identifiable information is not captured/hijacked by third parties without authorization.

In case of a data breach, system administrators will immediately take all needed steps to ensure system integrity, will contact affected users and will attempt to reset passwords if needed.

9. YOUR DATA RIGHTS
GENERAL RIGHTS

If you have a registered account on this website or have left comments, you can request an exported file of the personal data we retain, including any additional data you have provided to us.


You can also request that we erase any of the personal data we have stored. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes. In short, we cannot erase data that is vital to you being an active customer (i.e. basic account information like an email address).

If you wish that all of your data is erased, we will no longer be able to offer any support or other product-related services to you.

GDPR RIGHTS

Your privacy is critically important to us. Going forward with the GDPR we aim to support the GDPR standard. Ancora permits residents of the European Union to use its Service. Therefore, it is the intent of Ancora to comply with the European General Data Protection Regulation. For more details please see here: EU GDPR Information Portal.

10. THIRD PARTY WEBSITES

Ancora may post links to third party websites on this website. These third party websites are not screened for privacy or security compliance by Ancora, and you release us from any liability for the conduct of these third party websites.

All social media sharing links, either displayed as text links or social media icons do not connect you to any of the associated third parties, unless you explicitly click on them.

Please be aware that this Privacy Policy, and any other policies in place, in addition to any amendments, does not create rights enforceable by third parties or require disclosure of any personal information relating to members of the Service or Site. Ancora bears no responsibility for the information collected or used by any advertiser or third party website. Please review the privacy policy and terms of service for each site you visit through third party links.

11. RELEASE OF YOUR DATA FOR LEGAL PURPOSES

At times it may become necessary or desirable to Ancora , for legal purposes, to release your information in response to a request from a government agency or a private litigant. You agree that we may disclose your information to a third party where we believe, in good faith, that it is desirable to do so for the purposes of a civil action, criminal investigation, or other legal matter. In the event that we receive a subpoena affecting your privacy, we may elect to notify you to give you an opportunity to file a motion to quash the subpoena, or we may attempt to quash it ourselves, but we are not obligated to do either. We may also proactively report you, and release your information to, third parties where we believe that it is prudent to do so for legal reasons, such as our belief that you have engaged in fraudulent activities. You release us from any damages that may arise from or relate to the release of your information to a request from law enforcement agencies or private litigants.

Any passing on of personal data for legal purposes will only be done in compliance with laws of the country you reside in.

12. AMENDMENTS

We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.